Villahemförsäkring och brand

I villaförsäkringar brukar det  som regel ingå en brandförsäkring. En brandförsäkring ersätter det som skadats vid regelrätt brand, blixtnedslag eller explosion. Det innebär också att skyddet gäller för sådant som blivit rök eller sotskadat, dock inte eldplatser eller ljusmanschetter och liknande.

Ersättningsboende och hyresbortfall

Om ditt hus eller något av dina rum blivit skadade av eld eller rök så kan det behöva saneras och det innebär kanske att du inte kommer att kunna bo i ditt hus under den perioden. Även den kostnaden brukar täckas in av brandförsäkringen. Det gäller även eventuell magasinering av möbler under renoveringsarbetet. Skulle det vara så att du hyr ut en bostad som blivit brandskadad så brukar i regel brandförsäkringen täcka ditt hyresbortfall. Skulle du vara bortrest när branden inträffar så täcker brandförsäkringen en hemresa då du snabbt vill ta dig hem.

Så förebygger du brand och komplikationer vid eventuell brand

Att det finns brandvarnare uppsatta i din bostad är ett måste och en livsviktig trygghet för dig och de som du bor tillsammans med. Du måste även vara försiktig vid hanterandet av eld, såsom levande ljus eller öppna eldstäder. För att ha kontroll över din egendom bör du även ha någon form av dokumentation över dina tillgångar, där du fotograferat av tillgångarna på sin plats. Detta för att underlätta för dig och möjligheten att få ut ersättning vid stor brand. Förvara dokumentationen över dina tillgångar på säker plats på nätet eller i brandskyddat fack. Helst på annan plats än hemmet. Idag finns goda möjligheter att förvara digitala foton online via förvaringsplatser i ”molnet”.

Så fungerar skyddet mot inbrott i villahemförsäkringen

Att drabbas av inbrott är något man helst undviker att tänka på, man kan inte föreställa sig känslan av att någon brutit sig in i hemmet och stulit saker. Och framför allt bara tanken på just att någon varit i ens hus otillbörligen. Tyvärr händer detta och det är kanske just den sistnämna meningen som skapar jobbigast upplevelser efter ett inbrott. Vi ska här reda i vad som faktiskt ingår i din villahemförsäkring om du skulle drabbas av inbrott.

Egendomsskydd i villahemförsäkring

Om du tecknat en försäkring som är kombinerad villa och hemförsäkring så ingår i delen hemförsäkring något som kallas för egendomsskydd. Egendomsskyddet ersätter den ekonomiska del som du förlorat vid ett inbrott. Så som lösöre, det vill säga saker som du har i ditt hem, samt möbler. Vid ersättning med egendomsskyddet så värderas föremålen du blivit av med i förhållande till ålder och slitage. Egendomsskyddet ersätter dig även vid skada på din tomt eller egendom.

Vid överfall gäller personskadeskyddet

Vid rån eller överfall gäller personskadeskyddet som är en del av hemförsäkringen även den. Personskadeskyddet är ett begrepp som innefattar både överfallsskydd och reseförsäkring. Om något skulle hända dig på utlandsresan.

Rättsskyddet en trygghet

Idag ingår även ett sk rättskydd i hemförsäkringen. Så du som tecknar villahemförsäkringen är även skyddad i form av utgifter vid eventuella rättsliga processer. Att teckna en bra villahemförsäkring kan alltså vara en hjälp på vägen om händelser som inbrott eller rån skulle inträffa. Helst av allt vill vi inte gå och tänka på sådana saker men det kan vara klokt att undersöka att du är tryggad på dessa områden vid val av försäkring. För att vara på den säkra sidan kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för dem vid till exempel inbrott i egendom.

 

Jämförelse av Villaförsäkringar

Här kommer en översiktlig jämförelse över några av försäkringsbolagen som erbjuder villahemförsäkringar. För att få exakta besked måste du ta kontakt med det försäkringsbolag du är intresserad utav och ange dina uppgifter för ditt boende och hushåll.

FörsäkringsbolagFörsäkringsinnehållErbjudanden
FörsäkringsbolagFörsäkringsinnehållErbjudanden
Trygg Hansa (Villahemförsäkring)Egendomsskydd Reseskydd Krisförsäkring Ansvarsförsäkring Överfallsskydd RättsskyddLåg självrisk. Valbart att försäkra enbart hus och tomt eller alltihop.
Gjensidige (Villaförsäkring)Egendomsskydd Ansvarsförsäkring Rättsskydd Hyresbortfall pga skada Anticimex Skadedjurs-försäkring HussvampGeneröst grundskydd. 20% rabatt på 2 försäkringar. Möjlighet att teckna försäkring via fackförbund.
Netviq (Villaförsäkring)Lös egendom Byggnad Inbrott, stöld och skadegörelse Rån, skadegörelse, väskryckning och överfall Brand, explosion och elfenomen Läckage Naturfenomen och oväder Mat i kyl/frys samt tvätt i tvättmaskin Hushållsmaskiner och installationer Merkostnader Rättsskydd Ansvarsförsäkring Överfallsskydd Reseskydd Två försäkringar i en -Villa och Hem försäkring. 10% rabatt för bilförsäkring om du har tecknat Villaförsäkring sen tidigare.
Moderna Försäkringar (Villahemförsäkring)Inbrott, stöld och skadegörelse Rån, skadegörelse, väskryckning och överfall Brand, explosion och elfenomen Läckage Naturfenomen och oväder Mat i kyl och frys samt tvätt i tvättmaskin Hushållsmaskiner och installationer Merkostnader Rättsskydd Ansvarsförsäkring Överfallsskydd Reseskydd Prisvärd villaförsäkring. Generösa villkor

Vad är en villaförsäkring?

Att köpa en bostad, ett hem är någonting stort. En stor investering som det innebär att skaffa ett hus kräver också vissa skyddsnät. Det är där villaförsäkringen kommer in. När man gör en stor investering i en fastighet en plats där man ska bo, vill man att boendet ska vara en plats där man kan just bo. Oförutsedda utgifter som kan blanda smolk i bägaren kan komma som en otrevlig överraskning. Med hjälp av en villaförsäkring så blir dessa eventuella händelser inte lika kostsamma som de hade kunnat bli. Den kan även ta udden av den oro som kan finnas för att saker ska uppstå.

Vad täcker en villaförsäkring in?

En villaförsäkring eller villahemförsäkring som det också kallas kan skilja sig något åt. Var noga med att kolla upp vad som gäller med just ditt försäkringsbolag. En villaförsäkring täcker in alla oväntade händelser som kan tänkas uppstå med ett hus. Det vill säga att försäkringsbolaget står för större delen av kostnaden när något inträffar. Du som husägare får stå för självrisk samt försäkringspremie. En fördel med villahemförsäkring är att den även innefattar de delar som en hemförsäkring innefattar, vilket betyder att du inte behöver teckna dubbla försäkringar. Så en villahemförsäkring skyddar ditt hus, möbler, kläder och lösöre som ingår i ditt hushåll och även dig och de som bor med dig i huset och på resa.

Kostnader?

En förklaring till att premiekostnaderna kan variera, sänkas och stiga är om året innehållit många utgifter för försäkringsbolaget. Desto fler utgifter för försäkringsbolaget, desto högre premie. Det kan naturligtvis variera.

Villaförsäkring jobbar vidare med innehåll och design

Den här sidan är under uppbyggnad och ännu är inte design och innehåll helt klart. Tanken är att göra en bra sajt om jämförelser och att få till en bra design på hemsidan så att den blir lättnavigerad och tydlig för alla som letar efter rätt typ av försäkring till sitt hus. Ännu är vi inte där men i alla fall en bit på vägen.

Om du själv letar efter design och att göra hemsida kanske den här sajten om webbdesign online kan vara en bra start för att få inspiration och en bra start på hemsidebyggandet.

Villaförsäkringar och att lyckas hitta rätt

Den här sidan kommer att handla om att jämföra villaförsäkringar för att på så vis kunna hitta fram till den som passar er och ert hushåll allra bäst. En bra villaförsäkring är en kombination av rätt bolag, rätt premie och årsavgifter samtidigt som ni har det skydd man behöver.

Här kommer vi så småningom att presentera bra och tydlig information så att du enklare kan göra ditt val för din villa.